logo

באדה אחה לגטה היין 2, 17 בנובמבר 2021, עדכון בכתב: רם ופריה שוברים את צום

בפרק של היום, שרה מקווה RAM יבוא בקרוב כדי לסיים את אי ההבנות ומירה אומר, 'הוא יעשה'. ננדיני שואלת את וודיקה למה היא כועסת והיא אומרת לה ששי כועס עליה. ננדיני אומרת לוודיקה ללכת לשבור את הצום ומסרה לניראג' לעזוב. ברינדה תוהה היכן נמצא רם וננדיני מאושרת כשהיא חושבת שראם עזב בכעס.

וודיקה, ברינדה ושיווינה מבצעות את טקס ה-Karvachauth ושוברות את צומיהן. פרייה שואלת את מירה למה היא שמרה צום והיא אומרת לה שהיא שמרה אותו בשביל בנותיה. רם חוזר עם מהנדר ואומר למיירה שמכיוון שהיא שמרה על הצום בכל כך הרבה מסירות, הוא הוציא אותו מהכלא. מירה מודה לראם על שעשה זאת מתוך כבוד ומקווה שמאהנדר ילמד מהטעויות שלו. אקשיי ושיבאני חוזרים לביתם. ברינדה אומרת לרם שפריה למעשה שמרה על צום ואומרת לו שהיא יודעת שאפילו הוא שמר על הצום ואומרת לו ללכת לשבור אותה בצום. ננדיני מספרת לרם שפריה חתמה על הניירות ואומרת לו שהיא נתנה את הניירות כי היא דואגת לו. לאחר הרבה שכנועים, רם הולך לחתום על הנייר אך ברינדה דוחפת את עדי לעברו והמשקה נופל על הנייר.

ברינדה מתנהגת שיכורה ו ננדיני אומר שהעיתון נהרס. רם אומר לעדי יעשה את המסמכים החדשים עד מחר. פריה הולכת לחדר ובודקת את החום שלה ורם בא ואומר לה שאסור לה תרופות על בטן ריקה וגורם לה לשתות מים. פריה מספרת שאפילו היא יודעת שהוא שמר על צום והיא גורמת לו לשתות מים. עדי אומר לברינדה שהוא יודע שהיא עשתה את זה בכוונה ובריינדה אומרת לו לא לעשות את העיתון מחר בתור רם ו פריה מאושרים יותר ביחד. עדי אומר שהוא לא יכול ללכת נגד רצונו של ננדיני.

קרא גם| Bade Achhe Lagte Hain 2, 15 בנובמבר 2021, עדכון כתוב: רם נותן צמידים ל-Shivina ב-pagphere