logo

קומקום בהגיה, 28 ביולי 2021, עדכון כתוב: פאלאווי צריכה לקבל את פני פרצ'י לביתה

פראגיה נכנסת לחדר ורואה את אבהי מכה את גאוטם. פראגיה מצווה עליו להפסיק את המעשה הזה, אחרת היא תתקשר למשטרה. אבהי מבקש ממנה להתרחק מגאותם כיוון שהוא אדם רע ויש לו כוונות שגויות. פראגיה אומרת שהוא לא אדם רע ואבי לא צריך להתעסק בחייה האישיים ובהחלטותיה. אבהי אומר שיש לו את הזכות שכן הוא בעלה ופראגיה מזכירה לו שהוא בעלה של טאנו ואין לו זכות עליה. גוטם עד לשיחה כולה. בינתיים, סושמה מבקר בבית החווה ומזדעזע לראות את גוטם במצב כזה.

תכונות של איש מזל גדי

אבהי עוזב את בית החווה עם המכונית של פראגיה ונזכר במאבק שלהם בדרך. השיחה מקוממת אותו והוא מתכנן לצאת נגד פראגיה. בזמן שהוא נזכר באירוע, הוא נקלע לתאונת דרכים קלה.

מהצד השני, סבתו של רנביר מודיעה לפלאווי שבנו (אבא של רנביר) זקוק לרנביר כדי לעמוד על הרגליים. היא גם מעירה שייתכן כי פאלאווי היא הסיבה שגרמה לוויקרם (אבא של רנביר) לשני התקפי לב. היא מתחננת לפלאווי שיאפשר לרנביר להיכנס לבית כדי שיישאר עם ויקראם ויקרם יוכל לחזור לשגרה. פלבי מעירה כי היא מעולם לא סירבה לרנביר, אך סבתו של רנביר מעירה שרנביר אינו יכול לעזוב את אשתו ולכן היא צריכה לאפשר לפרחי להישאר בבית.

ji sung ו-lee bo young

מה יקרה אחר כך? האם פאלאווי יאפשר לפראצ'י? המשך לעקוב.

קרא גם| קומקום בהגיה, 27 ביולי 2021, עדכון כתוב: פאלאווי מחזיק בפראצ'י אחראי למותה של פראגיה